STL Dosya Hazırlanışı

Aşağıda programlara göre .stl dosya hazırlanışı verilmiştir.

AutoCAD  

Çiziminiz ÜÇ boyutlu katı model olmalıdır.

 1. Modeliniz XYZ düzlemlerinde (+) değerde olmasını sağlayın.
 2. DISPSILH’i  “1” yapın,
 3. ISOLINES’ ı “0” yapın,
 4. FACETRES’ “10” yapın,
 5. Dosyayı STL olarak export etmek için komut satırına STLOUT yazın,
 6. Binary olarak kaydetmek için “Y” yi seçin
 7. Dosyanıza isim vererek kaydedin.

Autodesk Inventor

 1. File menüsünden Save Copy As… ‘ i seçin
 2. STL komutunu seçin,
 3. Options butonunu seçip “High detail level ” ı seçin,
 4. Dosya adı girip kaydedin,

CADKEY

 1. File menusünden “Export” sonra “STL”i seçin
 2. Dosya adını yazıp “OK” i seçin
 3. Yeni açılan pencerde export için seçenek belirecektir.
 4. Formatı Binary olarak seçin
 5. Facet Tolerance ını ihityaç duyduğunuz değere getirin.

I-DEAS

 1. Select File then Export, next choose Rapid Prototype File then OK.
 2. Select the Part to be prototyped
 3. Select Prototype Device then, SLA500.dat then OK
 4. Set absolute facet deviation to 0.000395
 5. Select Binary, then OK

IronCAD

 1. Çizimi seçip sağ tıklayın,
 2. Part properties den Rendering i seçin,
 3. Facet Surface Smoothing değerini 150 yapın
 4. File menüsünden Export’ u sonra da .STL iseçin.

Mechanical Desktop

 1. AMSTLOUT komutunu kullanarak dosyanızı STL  olarak export ediniz.

Pro/ENGINEER (pre 2001)

 1. Select File then Export, then Model
 2. Select STL
 3. Input 0 for the chord height
 4. Leave Angle Control at default
 5. Select OK

Pro/ENGINEER

We are able to accept native Pro/E files, so please consider sending us the .PRT file instead of an STL.

 1. Select File, then Save As
 2. Pick .STL from the Save As Type dropdown menu
 3. Input 0 for the chord height
 4. Leave Angle Control at default
 5. Select OK

SolidDesigner

 1. Select the File menu, then External, then Save STL
 2. Select Binary mode
 3. Select Part
 4. Type in your Filename
 5. Enter 0.01 mm for the Max Deviation Distance
 6. Select OK

SolidEdge

 1. Select File, then Save As
 2. Set Save As Type to STL
 3. Select Options
 4. Set Conversion Tolerance to 0.001 in or 0.0254 mm.
 5. Set Surface Plane Angle to 45.00°
 6. Select Save

SolidWorks

We are able to accept native SolidWorks files, so instead of creating a STL, please consider sending us the SLDPRT (and any appropriate drawings or assemblies)

 1. Select File, then Save As…
 2. Select STL (*.STL)”
 3. Select Options
 4. Set Resolutionto Fine
 5. Select OK
 6. Select Save

Unigraphics

 1. Select File, then Export, then Rapid Prototyping
 2. Set Output Type to Binary
 3. Set Triangle Tolerance to 0.0025
 4. Set Adjacency Tolerance to 0.12
 5. Set Auto Normal Gen to On
 6. Set Normal Display to Off
 7. Set Triangle Display to On